CONSULTANT PHYSICIANS

Dr. Ajay Dande
Dr. Rajiv Naik
Dr. Mohsin Abedi
Dr. Kuldeepsingh Raul
Dr.Rajendra Dhanwai
Dr. Surendra Jaiswal
Dr.Jeet Singh
Dr. Abdul Jabbar
Dr.Manav Pagare
Dr. Mushtaq Quadri
Dr. Gitesh Dalvi
Dr.Rahul Jawale
Dr.Paritosh Jaiswal
Dr.Vishal Dhakre
Dr.Sachin Kulkarni
Dr. Sachin Suryawanshi
Dr.Vijay Walture

SUPER SPECIALISTS

Dr. Yogesh Varagantwar
Dr. Yogesh Belapurkar
Dr. Mukund Bajaj 
Dr. Deorao Thenge
Dr. Sachin Jhawar
Dr. Shivkumar Santpure
Dr. Shoeb Hashmi
Dr. Ajay Oswal
Dr. Ashish Agrawal
Dr. Rajesh Jambure
Dr.Sachin Soni
Dr. Shriganesh Barnela
Dr. Nishikant Eklare
Dr. Nitin Thate

CONSULTANT INTENSIVIST​

Dr. Prashant Walse
Dr. Avinash Tribhuwan